Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Sürdürülebilir Lojistik

İş inovasyonu ve yeşil etkin endüstriyi nasıl yönetir

Sürdürülebilir Lojistik’e Yönelik çalışmayı indir New Window

Yeşil Lojistik Çözümleri

İklim değişikliği jenerasyonumuzun karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan biridir. Tüketiciler emisyonlarını hesaplamayı, hesabını vermeyi ve azaltmayı düşünmektedir.

Sera gazı emisyonlarının (SG) rapor edilmesi lojistiklerinizin yeşillendirilmesi için ilk adımdır.

DHL iki hizmet sunmaktadır - Karbon Raporu – ve Online Karbon Panosu.

Karbon Raporu

 • DHL network i içinde taşımacılığınızda meydana gelen emisyonları saptar
 • Aylık, üç aylık ve yıllık bazda hazırlanabilir
 • Hesaplama ‘’Sera Gazı Protokol Ürünü Yaşam Döngüsü Muhasebesi ve Raporlama Standardı’’na bağlı kalır
 • Hesaplama EN 16258 “Enerji Tüketiminin ve Taşımacılık Hizmetlerinin SG Emisyonlarının Hesaplanması ve Beyanı için Methodoloji’’ya bağlı kalır

Online Karbon Panosu

Karbon Raporunun bütün faydalarına sahiptir, ilave olarak aşağıda belirtilen faydaları bulunmaktadır:

 • Üçüncü sahis sebekeleri dahil olarak Bütün tasimacilik tedatik zincirinizden emisyonlari saptar
 • Emisyonları münferit sevkiyat seviyesinde saptar
 • Farklı karbon raporları üzerine esnek görüntüler – emisyon geliştirmelerinin basit ölçümüne olanak sağlar
 • Karbon kaplama alanının ve etkinliğinin benzetimi ve değerlendirme becerisi
 • Tedarik zinciri optimizasyonunda ve stratejik karar vermede yardımcı olur

Tedarik zinciri içinde emisyonları azaltmak için pek çok yol vardır.

 • Eko-etkin lojistik süreçlerinde uzmanız
 • Özel çözümler için sizinle beraber çalışırız
 • Etkin önlemleri geliştirmeyi ve lojistikle ilgili çevresel etkilerinizi asgari seviyeye indirmeyi amaçlarız
Fırsatın özel alanları aşağıda belirtilenleri dahil etmektedir:

 • Yakıt ve araç yönetimi
 • Filo optimizasyonu
 • Model değişikliği
 • Şebeke tasarımı
 • Enerji etkin emlak

 • Uluslararası kabul edilmiş iklim koruma projeleri vasıtasıyla sera gazı emisyonlarınız için sertifikalı dengeleme
 • Dengeli emisyonların yetkilendirilmiş üçüncü şahıs verifikasyonu (SGS)
 • Genel kullanım için yıllık sertifikasyon
Nötr iklim nötr hizmetinin sadece geliştirilmiş bir Karbon Raporu ile mevcut olduğunu unutmayınız.

Günümüzün işinde büyüme ve etkinlik sıfır atık, yenilenebilir kaynaklar, iklim esnekliği ve çevresel performans ölçümü ile birlikte dengelenmek zorundadır.

DHL Çevre Çözümleri aşağıda belirtilenler dahil olarak çeşitli çözümler temin eder:

 • Atık Yönetimi: Atık akışlarınızı toplamak ve geri kazanmak için maliyeti gelir akışlarına dönüştürmeyi amaçlayan ve ‘sıfır atık’ hedeflerinizi destekleyen global çözümler
 • Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu: Karmaşık mevzuat gereksinimlerini karşılamak için esas işinize odaklanmanıza olanak sağlayan şekilde veri toplama, fiziksel geri kazanım ve kanıtın tedariki
 • LiderÇevre Ortağı: Danışmanlık ve destek programlarımız çalışan kişilerin angajmanlarından kapsamlı şebeke tasarımına kadar malların çevresel amaçlarını da karşılamanıza yardım etmek için bütün tedarik zincirinizi kapsar.